Назад

Stoller Ukraine: Розкрити генетичний потенціал врожайності рослин

Знайомство

Stoller Ukraine - це американська компанія, що вивчає роль гормонів та вплив стресів на рослину із точки зору фізіології вже протягом 50-ти років. Ці знання лягли в основу унікальних продуктів, що на сьогодні представлені у понад 70-ти країнах світу. В Україні компанія працює з 2013 року. Світовий лідер у розробці технологій для підвищення врожайності шляхом регулювання стресу рослин і досягнення балансу вирощуваних культур.

Компанія націлена природним шляхом розкривати максимальний потенціал рослин. За допомогою антистресантів, гормональних препаратів та мікродобрив підтримується продуктивність рослин протягом всього сезону та мінімізуються втрати врожаю через несприятливі умови.

 

  Рекомендаційно-інформативний блог щодо підвищення та покращення врожайності ваших рослин від Organic Planet та Stoller

У рослинництві є видимі процеси, які можливо бачити і на які можна впливати. Однак, що робити з процесами у рослині які неможливо побачити та проконтролювати? 

Кожен, хто займається рослинами розуміє, наскільки важлива якість і генетика насіння, родючість, контроль бур’янів, шкідників і хвороб, тобто видимі аспекти, які можна контролювати. Але чому ж тоді врожайність і якість культур часто буває незадовільна? Щоб цьому запобігти необхідно застосовувати програму управління процесами росту і живлення рослин, вона спеціально розроблена для посилення протистояння рослин непередбачуваним і мінливим чинникам навколишнього середовища.

Рослинні гормони, поживні речовини і кофактори гормонів регулюють ріст і продуктивність рослин так само, як гормони, живлення і вітаміни регулюють ріст у людей і тварин.

 

Існує 5 основних гормонів рослин:

 

1.      Гормони росту:

Цитокінін - це гормон, що направляє сигнали для контролю процесів поділу і диференціації клітин.

Це також діюча речовина препарату X-Сyte (0,04%), також цитокінін уповільнює старіння, дозволяє підтримувати активний ріст, необхідний для нормального розвитку цвітіння, запилення та формування плодів.

-    Ауксин - це гормон, що активує процес поділу нових клітин у кореневій системі, а також регулює взаємодії інших гормонів й рух елементів живлення у рослині.

- Гіберелова кислота - продукується рослини для виконання функцій регулятора розміру клітин, стимулює ріст клітин у довжину.

Всі ці три гормони росту поєднані у співвідношенні 2:1:1 у стимуляторі росту рослин - Stimulate, що є ідеальним для стимулювання усіх ростових процесів рослин. Завдяки застосуванню продукту у рослинах підтримується гормональний баланс, формується потужна коренева та здорова вегетативна маса система.

 

2.      Гормони стресу:

-          Етилен - це газ, який синтезується у клітинах і регулює гормональний обмін. Етилен існує у двох формах: звичайний та стресовий етилен.

Звичайний етилен: контролює рух ауксину від різних клітин у тканинах рослини, дає сигнал про репродуктивну зрілість та ініціює цвітіння і плодоношення. Зі старінням рослини його вміст підвищується, що зумовлює процес достигання, сприяє збільшенню рівня АБК і забезпечує стан спокою.

Стресовий етилен: синтезується у стресових умовах як сигнал для ліквідації стресу, у разі надлишку починається передчасне старіння і загибель клітин.

-          Абсцизова кислота - відповідає за достигання і припинення клітинного росту, синтезується в кореневій системі та накопичується в пагонах. Забезпечує стан спокою насіння та багаторічних рослин у зимовий період.

 

Гормони впливають на ріст і розвиток рослин упродовж усіх етапів формування основних органів (коренів, стебла, листка, квіток). Знання про функціонування гормонів дає можливість усунути або зменшити вплив багатьох стресових чинників, що порушують протікання природних циклів росту рослин й обмежують розкриття генетичного потенціалу рослин. Гормони рослин повинні постійно синтезуватися, а їх баланс повинен регулюватися клітинами кореневого чохлика рослини.

Для початку потрібно розібрати фактори впливу на гормональний баланс. Є дві основні причини порушення гормонального балансу: абіотичний та біотичний стрес.

-          Абіотичний стрес: несприятливі погодні умови, високий (низький) рівень елементів живлення, засоленість ґрунту, просідання ґрунту, гербіцидне навантаження.

-          Біотичний стрес: хвороби, комахи, нематоди, бур’яни.

Тому стрес різного походження по-різному впливає на клітини, спричиняючи порушення цілісності та функцій мембрани, збільшення вмісту окислюючих агентів, зниження здатності білків до нормального функціонування. Кінцевий результат усіх цих порушень однаковий - гормональний дисбаланс. Загалом вміст ауксину та цитокініну (гормонів росту) знижується, а концентрація етилену та абсцизової кислоти (стресових гормонів) зростає. Для того щоб зупинити сигнал синтезу “стресового етилену” і підтримувати його оптимальну концентрацію необхідно застосовувати препарат Bioforge. В його склад входить унікальна запатентована сполука - диформіл сечовина, вона також нейтралізує вільні радикали та зберігає цілісність клітинних структур, підтримуючи життєдіяльність рослини.

 

Генетичний потенціал – це врожай, на який здатна рослина за максимальної продуктивності. Повністю розкрити генетичний потенціал неможливо, адже досягти його рослина може лише за ідеальних умов. Врожай, який по факту ми отримуємо – це результат генетичної експресії, тобто всіх негативних чинників, які впливали на рослини протягом сезону.

 

Врожай = Генетичний потенціал – втрати (через стреси)

 

Тому слід пам’ятати, що чим довший період життя рослини до збору врожаю, тим більше стресу зазнають рослини і, звісно, краще запобігти виникненню стресу, ніж ліквідувати його після того, як його вплив призвів до втрат врожаю.

 

На будь-які зміни в навколишньому середовищі рослини реагують змінами в гормональну балансі.

Комплексний підхід до вирощування забезпечує високі якісні й кількісні показники врожайності.

Під час стресу необхідно забезпечити оптимальне дихання для підтримки життєздатності клітин, синтезу вуглеводів і нормального росту рослин. Фітогормони, ауксин, цитокінін і гіберелова кислота, повинні бути в оптимальних концентраціях та в активному стані протягом усього періоду росту до настання періоду дозрівання. Управління процесами фізіології рослин включає внесення кофакторів гормонів, такі як: органічно хелатовані мікроелементи, амінні комплекси, антиоксиданти, технологія N-HIB і гормони. Такий підхід сприятиме підтриманню оптимального гормонального балансу, що знизить вплив стресу на рослину й забезпечить максимальний фотосинтез і, в результаті, максимальний врожай.

У більшості рослин рівень врожайності складає приблизно 30% від їхнього генетичного потенціалу.

Обробіток сільськогосподарських рослин допомагає досягти максимального надходження цукрів до плодів та запасаючих органів, що сприятиме значному підвищенню врожайності і якості врожаю. Тому для того щоб підвищити рівень врожайності сільськогосподарських рослин, треба керувати процесами живлення сільськогосподарських культур, а саме:

-          Підтримувати інтенсивний ріст коренів до моменту збирання врожаю

-   Починати з обробітку насіння та проводити підживлення під час вегетації

-          Уникати обмежувальних факторів, застосовуючи: поживні речовини (органічно хелатовані), амінні комплекси/антиоксиданти/технологію N-HIB, у разі необхідності - гормони росту

Для активізації ростових процесів, компанія Stoller пропонує препарат Fast Start - краще поглинання мікроелементів, знижує дію стресових чинників на ранніх етапах розвитку, мульти-компонентний склад препарату зумовлює комплексний позитивний ефект на фізіологічні процеси організму.

 

Яке значення мають фітогормони та гормональний баланс?

Усі процеси рослинного організму, які нам відомі, регулюються фітогормонами. Усі внутрішні біохімічні цикли кожної рослинної клітини взаємопов’язані між собою і зміна однієї зі складових ланок може призвести до порушення цієї складної мережі. Тому підтримка гормонального балансу на певних фазах розвитку рослин є дуже важливою і необхідною для нормальної життєдіяльності рослин.

Гормональний баланс - це і є певний рівень певних гормонів на відповідних етапах індивідуального розвитку. Порушення його у будь-якому з цих аспектів викликає дисбаланс, що для рослинного організму дорівнює стресу. Рослина відразу розпочинає боротьбу зі стресом, запускаючи складні фізіологічні механізми, а ми бачимо лише “верхівку айсбергу” у вигляді сповільнення росту, некрозів, затримки цвітіння та інших процесів.

Варто зазначити, що існує умовна класифікація фітогормонів на гормони стимулятори та інгібітори росту. Поширена хибна думка, що останні виконують лише інгібуючу або, як можна подумати, негативну дію. Гарними прикладами руйнування цього міфу є етилен та абсцизова кислота. Вони обидва вважаються стресовими гормонами, незважаючи на те, що виконують багато важливих функцій. Етилен, наприклад, необхідний для дозрівання плодів, а абсцизова кислота сприяє переходу рослин у стан спокою, що і забезпечує їх успішну перезимівлю. Як бачимо, у деяких випадках стресові гормони є життєво необхідними для адаптації рослин до змін навколишнього середовища.

 

Вплив кофакторів на рівень гормонів:

Елементи живлення відіграють роль каталізаторів у процесі синтезу гормонів. Здатність кореневої системи поглинати їх з грунту залежить від рН ґрунтового розчину і наявності хелатуючих агентів, які містять катіони і аніони в доступній для рослини формі. Для стимулювання біологічних функцій рослин підійде комплекс хелатованих мікроелементів X-tra power - відновлює рослину після механічних пошкоджень, підвищує стійкість до хвороб та шкідників, стимулює фотосинтез, попереджає затримки ростових процесів. Для максимального ефекту рекомендовано застосування із препаратом Bioforge.

 

Антиоксиданти, знижують кількість вільних радикалів, захищають мембрани клітин, ферменти і ДНК, мінімізуючи пошкодження клітини і дію стресу.

Поліамінні комплекси, стабілізують клітинні структури та збільшують доступність та ефективність елементів живлення.

Технологія BoMo – дозволяє регулювати рух продуктів фотосинтезу у рослині. Ця технологія задіяна в препаратах Nitrate Balancer та Sugar Mover, їх відмінність в тому, що якщо внести Nitrate Balancer за місяць до збору врожаю коренеплодів, ви значно зможете підвищити характерну якість вашої продукції, також обробка перед періодом спокою озимих і багаторічних культур сприяє переміщенню поживних речовин в кореневу систему. Завдяки цьому, період спокою перебігає нормально, знижується ймовірність вимерзання посівів, а ріст весною поновлюється раніше і відбувається більш активно.

А Sugar Mover, для більш насиченої пігментації фруктів та ягід, однорідності плодів, також підвищує вміст білка і крохмалю в зерні, вміст олії в насінні, число Брикса плодових культур і томатів, сприяє нормальному і більш тривалому зберіганню плодів, завдяки нормалізації рівня абсцизовой кислоти в плоді – гормону, що відповідає за період спокою.  

 
Товари з цієї статті Новинки